*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

AGILE UN SCRUM PROJEKTU VADĪBA (V)

Stundu skaits: 32

Pieteikties

Tēmas un apakštēmas

  • Projektu organizācijas galvenie principi
  • “Ūdenskrituma” tipa projekti. AGILE manifests
  • Metodoloģijas pamatprincipi. Iterāciju pieeja. Risku vadība. Komandas darba organizācija
  • SCRUM metode. Galvenās lomas – SCRUM master un Product Owner
  • Projekta plānošana, sadalīšana iterācijās, iterāciju izpildes organizācija, produkta demonstrācijas organizēšana un projekta izpildes procesu uzlabošanas metodes
  • IT atbalsta rīku apskats
  • Iepazīšanās ar SCRUM projekta realizāciju piedaloties praktiskā projekta simulācijas spēlē

Pēc kursu pabeigšanas izglītojamais spēj strādāt AGILE tipa projekta komandā un spēj pildīt Product Owner lomu SCRUM projektos.