*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

ANGĻU SARUNVALODAS treniņgrupas – Let’s speak ENGLISH!

Stundu skaits: 9x2

Pieteikties

Angļu sarunvalodas treniņgrupas English training groups

Flag_of_the_United_Kingdom.svg Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom.svg

Angļu valodas treniņgrupas mērķis ir attīstīt un uzlabot sarunvalodu. Šādas nodarbības palīdz noņemt valodas barjeru, palīdz atbrīvoties un sākt runāt angliski mierīgi un pārliecināti. Interesantas diskusijas par aktuālām tēmām palīdzēs Jums sākt domāt angliski un bez piepūles izteikt savas domas un viedokli.

Angļu sarunvalodas treniņgrupas English training groups

Treniņu metodes: treniņi notiek neformālā gaisotnē pie „apaļā galda”, kur katrs izsaka savu viedokli, tiek izmantotas komunikatīvās spēles, diskusijas u.tml; katrs treniņš tiek veltīts kādai konkrētai tēmai, kura laikā notiek aktīvas praktiskās diskusijas; intensīvi valodas treniņi ar datalizētu gramatikas un leksikas skaidrojumu; treniņu dalībnieki nodarbībās runā vairāk nekā pasniedzējs un tas labi strādā!

Prakse rāda, ka sākt runāt treiniņgrupās ir daudz vieglāk nekā individuālajās  nodarbībās, jo grupas nodarbībās dalībnieks, kuram ir grūtības izteikt savu viedokli un domas angliski, vairs jau nav tikai viens un neizjūt to diskomfortu, dažādo zināšanu līmeni, mazvērtības kompleksu, kāds novērojams strādājot viens pret vienu ar pasniedzēju, pievienojies un let’s speak English! 

Apmācību procesā Jums tiks piedāvātas tēmas un praktiski uzdevumi, pamatojoties uz reālām dzīves un darba situācijām, kas apmācības pietuvina realitātei un padara tās interesantas un nepiespiestas. Treniņi izveidoti kā virkne daudzveidīgu situāciju un notikumu sērija, imitējot dzīvu komunikāciju angļu valodā. 

Angļu sarunvalodas treniņgrupas English training groups

Treniņa ilgums: 2 ak. stundas (kopā 9 nodarbības, 18ak.st.)

Vieta un laiks: treniņi notiek sestdienās (10.00-11.30 vai 11.45-13.15) vai darba dienu vakaros (18.00-19.30), Akadēmijas laukumā 1, Rīgā vai attālināti (zoom.us platformā)

Pieteikšanās: pēc iepriekšēja pieraksta, info@dialogs-ab.lv, t. 67432343, 27766277

Maksa: EUR 120.00

Treniņgrupās sasniedzamie rezultāti:

– pareiza saprašanās ar sarunu biedru un valodas barjeras noņemšana

– runātprasmes uzlabošana

– savu domu, vēlmju, vajadzību u.tml. skaidra izklāstīšana

– pareiza gramatikas piemērošana

– vārdu krājuma palielināšana

Tests +telefonsaruna zināšanu līmeņa noteikšanai (pēc nepieciešamības)

Starta valodas zināšanu līmenis (2 līmeņu grupas):

ar priekšzināšanām: 1) ~līdz pre Intermediate; 2) no Intermediate

Tēma1: Ikdienas angļu sarunvaloda, lai uzturētu sarunu par dažādām ikdienišķām tēmām (Diskusijas par visdažādākajām sarunas tēmām; Sevis prezentēšana; Lomu spēles ar leksikas nostiprināšanu; Viktorīnas, konkursi, sacensības; Debates; Apspriedes un darbs komandās)

Tēma2: Lietisķā angļu valoda (treniņi palīdzēs Jums sākt runāt oficiālajā, formālajā angļu valodā; Jaunas valodas struktūras; Prezentāciju sagatavošana; Pārrunas, tikšanās, komandējumi, konferences; Profesionālā leksika; Lomu spēles leksikas nostiprināšanai; Komandas darbs projektos)

KURSU KALENDĀRS