*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda apsardzes pakalpojumu speciālistiem (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem ar vidējā līmeņa priekšzināšanām angļu valodā, kas ir strādājuši un/vai plāno strādāt apsardzes pakalpojumu sfērā.

Tēmas

Drošības pakalpojumi • Darba pienākumi • Ārkārtas situācijas • Saskarsme ar kolēģiem un vadību (vienošanās, apspriedes, konflikta situācijas un to risinājumi, stress darbā un tā novēršana) • Saskarsme ar klientiem (vienošanās, konfliktu situācijas, to risināšana) • Dokumenti, kas saistīti ar apsardzes darbu • Apsargājamo objektu apraksti • CV un pieteikuma vēstule • Telefonsarunas (vienošanās par tikšanos, tās pārcelšana un atcelšana, uzaicinājumi, sava viedokļa paušana) • Sarakste (vēstules, e-pasts, fakss, ziņojums).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas  angļu valodas izmantošanai darba vidē atbilstoši Higher Intermediate līmeņa pakāpei, prasme brīvi pielietot leksiku, kas lietojama ikdienišķās darba situācijās, darbā ar klientiem un kolēģiem, informācijas apmaiņai, pienākumu veikšanai darbā.