*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda apsardzes pakalpojumu speciālistiem (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem bez pamatzināšanām angļu valodā, kuri ir strādājuši un/vai plāno strādāt apsardzes pakalpojumu sfērā.

Tēmas

Drošības pakalpojumi • Darba pienākumi • Saskarsme ar kolēģiem un vadību (vienošanās, apspriedes) • Saskarsme ar klientiem (sasveicināšanās, vienošanās, konfliktu situācijas, to risināšana) • Apsargājamo objektu apraksti • CV un pieteikuma vēstule • Telefonsarunas (vienošanās par tikšanos, tās pārcelšana, uzaicinājumi).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba vidē atbilstoši Beginner līmeņa pakāpei, iepazīstoties ar leksiku, kas lietojama ikdienišķās darba situācijās, darbā ar klientiem un kolēģiem, informācijas apmaiņai, darba pienākumu veikšanai.