*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda ar priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

 

Mērķis  

Programma paredz uzlabot zināšanas angļu valodā un turpināt angļu valodas apguvi, attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, kā arī papildināt vārdu krājumu un iegūt prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši attiecīgā zināšanu līmeņa pakāpei.

Pēc apmācāmo testēšanas tiek noteikts zināšanu līmenis un tad, atbilstoši tam, izvēlēta attiecīgā mācību programma – Elementary, Lower Intermediate, Intermediate, Higher Intermediate.

 

Tēmas

Gramatika • Sarunvaloda • Leksika • Izruna

 

70/30 praktiskās nodarbības/teorija

Apmācību materiāli: OXFORD grāmatas un darba burtnīcas, CD + pasniedzēja prakse, pieredze, lieliskas atsauksmes

 

Sarunvalodas kurss palīdzēs pārvarēt „valodas barjeras”, uzkrāt nepieciešamo vārdu krājumu sadzīvei un biznesa sabiedrībā, iemācīties ar dzirdi saprast svešvalodas runu, izjust gramatikas pamatus.

Apmācāmajiem tiek nodrošināta iespēja praktizēt mūsdienu sarunu valodu un apgūt rakstīšanas iemaņas.

Nodarbībās tiek likts akcents uz tēmām, kuras var noderēt, lai „izdzīvotu” ārpus valsts robežām: robežas kontroles un pasu kontroles iziešana, rezervēšana numuros un reģistrēšanās viesnīcā, biļešu iegāde, sarunāšanās veikalos un restorānos, veidlapu aizpildīšana, automašīnas īre, ārsta un aptiekas apmeklēšana, sarunāšanās pa telefonu, intervija ar darba devēju, darba sarunas un daudzas citas.

 

Rezultāts

Uzlabotas angļu valodas prasmes, noņemtas barjeras.

 

ANGĻU VALODAS KURSI

 

NBfL-Bus-London-THA-3465

 

The Best English for You!