*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem, kuriem ir vidējā līmeņa priekšzināšanas angļu valodā un kuri vēlas turpināt angļu valodas apguvi.

Tēmas

Personība • Veselība un saslimšana • Apģērbs un mode • Ceļošana • Noziegums un sods • Laika apstākļi • Sava viedokļa izteikšana • Sajūtas, ķermenis • Mūzika • Mēdiji • Dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas ( vienošanās, tikšanās sarunāšana, viesnīcas un restorāna rezervēšana, ielūgums).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Higher – Intermediate līmeņa pakāpei, prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uzrakstīt vēstuli, eseju, rakstu un ziņojumu konkrētam lasītājam piemērotā stilā, saprast garus un sarežģītus dažāda satura tekstus, speciālus rakstus un instrukcijas.