*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

angļu valodas kursi 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem, kuriem ir pre-intermediate līmeņa priekšzināšanas angļu valodā un kuri vēlas turpināt angļu valodas apguvi.

london

Tēmas

Pārtika un restorāni • Sports • Personība, ģimene, personas apraksts • Nauda, transports un ceļošana • Birojā • Mobilie telefoni • Dzīvokļa/mājas īre • Izglītība, draudzība • Darbs, tikšanās • Iepirkšanās • Kino, recenzijas • Televīzija, ziņas • Dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas (vienošanās, tikšanās sarunāšana, viesnīcas un restorāna rezervēšana, ielūgums).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Intermediate līmeņa pakāpei, prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, uzrakstīt vēstuli, eseju, rakstu un ziņojumu konkrētam lasītājam piemērotā stilā, saprast garus un sarežģītus dažāda satura tekstus, speciālus rakstus un instrukcijas.

 *******

MŪSU KLIENTU ATSAUKSMES:
* Patika kā tiek veidotas diskusijas, ka tika uzdoti mājas darbi (gan gramatika, gan tekstu tulkošana), ka tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi (grāmatas, internets, datori, darba lapas, burtnīcas) /Inese/
* Ļoti labi, ka mācībās tiek izmantoti piemēri no filmām un interneta, pasniedzējs nodrošina patīkamu atmosfēru, ļoti apmierināts ar pasniedzējas darbu /Jānis/
* Atmosfēra nodarbībās vienkārši fantastiska! Patika veids kā tika organizētas nodarbības- sarunvalodas treniņi, valodas klausīšanās un uztveršana. Patika pasniedzējas sagatavotie papildus mācību materiāli. Viss bija izcili. /Līga/
* Agitas vadīto kursu kvalitāti varu atzīmēt uz 9+ /Roberts/
* Pasniedzēja zinoša un pretīmnākoša; apmierināja kursu norises laiks un vieta /Maija/
* Patika dažādas metodes, arī interaktīvās, patika pasniedzējas ieinteresētība meklēt veidus kā labāk atcerēties vārdus, t.sk., ar piemēriem, attiecīgiem papildus materiāliem /Aija/
* Patika personiska attieksme, prasme atrast pieeju katram kursu klausītājam /Māra/
* Patika pasniedzējas smaids, laipnā attieksme un spēja visu paskaidrot mierīgi ..pat tādai kā es :) /Agita/
* Patika vide un atmosfēra, kas valdīja mācību stundās, pasniedzējas darba kvalitāte /Kristīne/
* Komunikabla pasniedzēja, labs kontakts ar kursa dalībniekiem /Lauris/
* Valodas apgūšanai palīdzēja pasniedzējas pozitīvā attieksme /Jevgeņija/
* Patika pasniegšana, kursu vadītāja un mācību materiāli /Gatis/
* Pozitīva atmosfēra, patika pasniedzējas iecietība /Veronika/
* Pasniedzēja zinoša, ļoti labi sagatavojusies lekcijām un izprot pasūtītāja darba specifiku, ļoti labi salāgoti nodarbību laiki, nodarbībās bija lieliska iespēja praktizēt: lasīt, runāt un klausīties /Vladimirs/
* Ļoti interesantas un aktīvas nodarbības, iespēja parunāt par jebkuru tēmu, ļoti laba kursu kvalitāte /Larisa/
* Ieguvu runāšanas praksi, kaut būtu vairāk tādu pasniedzēju /Inga/
* Patika attieksme, individuāla pieeja, pasniegšana, pasniedzējas pacietība /Ruta/
* Patika kā kursu vadītāja izskaidroja tēmas, kas viss tiek saprotami izklāstīts un nesaprotamais atkārtots /Anna/
* Uzzināju jaunas mācīšanās īpatnības; paldies par saprotošu pasniedzēju /Juris/
* Iegūtās angļu valodas zināšanas noderēs komunicējot ar ārvalstu partneriem, orientēties ārzemēs, uzdrošināties publiski lietot svešvalodu /IeVP darbinieki/
* Veiktas 238 filiāles klientu apmācības angļu valodas, projektu vadības, praktiskā mārketinga, valsts valodas, datorzinību un citās programmās; apmācības ir labi un kvalitatīvi organizētas, par pasniedzējiem strādā pieredzējuši pedagogi /Nodarbinātības valsts aģentūra/
* Ieguvu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labas idejas nākotnei /Anita/
* Kompetenti pasniedzēji, ērta atrašanās vieta un piemēroti laiki klātienes nodarbībām /Liene. Juridisko pakalpojumu birojs/
* Papildināju zināšanas tiešo darba uzdevumu pildīšanai /Inese. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs/
* Atjaunojās vēlme turpināt tālākizglītību /Zane. Privātpersona/