*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem, kuriem ir pamata līmeņa priekšzināšanas angļu valodā un kuri vēlas turpināt angļu valodas apguvi.

Tēmas

Personība, ģimene • Ķermenis • Brīvdienas (ceļošana, viesnīca, restorāns), mūzika • Paredzējumi, solījumi • Apģērbs • Dzīvesvieta • Iepirkšanās, hobiji • Dzīvnieki • Lēmumi, viedokļi • Skola, biogrāfijas • Veselība un dzīvesveids • Aktuāli notikumi • Dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas ( vienošanās, tikšanās sarunāšana, viesnīcas un restorāna rezervēšana, ielūgums).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Lower Intermediate līmeņa pakāpei, prasme brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, saprast rakstus par aktuālām tēmām, galveno saturu literāri pareizā runā, prast uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumus.