*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda bez priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Neliela vārdu krajuma, vienkāršāko frāžu un teikumu apguve, lai varētu vienkāršā veidā sazināties ikdienas situācijās, saprats lēni runātu tekstu, aizpildīt standarta veidlapas.

Tēmas

  • Vispārlietojamās frāzes
  • Ziņas par personu
  • Ceļošana
  • ŸIzglītība, profesija 
  • Veselība
  • Laiks
  • Metereoloģiskais laiks
  • Sadzīves pakalpojumi
  • Praktiskā gramatika

70/30 praktiskās nodarbības/teorija.

Apmācību materiāli: OXFORD grāmatas un darba burtnīcas, CD + pasniedzēja prakse, pieredze, lieliskas atsauksmes.

Rezultāts

Iegūtas pamata prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Beginner līmeņa pakāpei.

 

ANGĻU VALODAS KURSI

 anglu valodas kursi

 The Best English for You!