*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Advanced)

Stundu skaits: 100

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem ar pamatzināšanām angļu valodā, kuri ir strādājuši un/vai plāno strādāt pakalpojumu sfērā.

Tēmas

Darba likumdošana (darba tiesības, darba līgums, darba kārtība, pieņemšana darbā, darba laiks un samaksa, atvaļinājumi, darba strīdi) • darba stress ( stresa avoti, izpausmes, sekas, stresa samazināšana, novēršana, pārvarēšana) • klientorientēta saskarsme (darbinieku un klientu savstarpējā uztvere un sapratne, saskarsmes iespējas, konflikti, ierosinājumi) • lietišķā etiķete (valodas, neverbālā, apģērba etiķete, vizītkartes, viesmīlība) • dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, to aizpildīšana, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, sūdzības, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas (pasūtījumi, sūdzības, problēmu risināšana, vienošanās, tikšanās sarunāšana, tās mainīšana, ielūgumi).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba vidē atbilstoši Advanced līmeņa pakāpei, prasmes brīvi pielietot leksiku, kas lietojama ikdienišķās darba situācijās, darbā ar klientiem, informācijas apmaiņai, darba pienākumu veikšanai.