*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Angļu valodas kursi. Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Programma paredzēta apmācāmiem bez pamatzināšanām angļu valodā, kuri ir strādājuši un/vai plāno strādāt pakalpojumu sfērā.

Tēmas

Darba likumdošana (darba kārtība, pieņemšana darbā, darba laiks un samaksa, atvaļinājumi, darba strīdi) • darba stress (stresa avoti, izpausmes, sekas, stresa samazināšana, novēršana, pārvarēšana) • klientorientēta saskarsme (darbinieku un klientu savstarpējā uztvere un sapratne, saskarsmes iespējas, sabiedriskā vārdu apmaiņa, konflikti, ierosinājumi, viedokļi, lūgumi, piekrišana, nepiekrišana) • lietišķā etiķete (valodas, apģērba etiķete, uzvedība, vizītkartes, viesmīlība) • informācijas apmaiņa (darba vietā, restorānā, viesnīcā, uz ielas) • dokumenti, sarakste (dažāda satura un stila dokumentu noformējums, to aizpildīšana, uzrunas formas, pieklājības frāzes, ziņojumi, faksi, e – vēstules, CV, ielūgumi, vēstules) • telefonsarunas (sarunas uzsākšana, ziņas pieņemšana un atstāšana, vienošanās par tikšanos, tās maiņa, automātiskais atbildētājs, mobilais telefons).

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas angļu valodas izmantošanai darba vidē, lietot leksiku, kura nepieciešama ikdienišķās darba situācijās, darbā ar klientiem, informācijas apmaiņai un darba pienākumu veikšanai.