*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Aprēķinu veikšana ar MS Excel (M)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

 

Mērķis:

Papildināt zināšanas, prasmes pielietot MS Excel aprēķinu veikšanai.

 

Tēmas:

Informācijas ievadīšana • Tabulu noformēšana Ÿ• Relatīvā un absolūtā adresācija formulās Ÿ• Dažādu sarežģītības pakāpju formulu pielietošana Ÿ• Dažādu loģisko funkciju izmantošana • Informācijas kārtošana, aranžēšana • Informācijas filtrēšana • Datu imports/exports Ÿ Lietišķās grafikas veidošana un noformēšana Ÿ Izdruku sagatave Ÿ• Makrokomandas

 

Rezultāts:

Iegūtas prasmes un iemaņas izmantot MS Excel aprēķinu veikšanai, informācijas apstrādei, diagrammu izveidei.