*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Biroja darba organizēšana un vadīšana (sekretāre)

Stundu skaits: 24

Pieteikties

Biroja darba organizēšana un vadīšana (sekretāre)

Maksa: 144.00EUR
 
Mērķis
 
Apgūt priekšstatu par biroja darba organizēšanu un nodrošināšanu, lietvedības dokumentu sagatavošanu atbilstoši lietvedības prasībām un to aprites nodrošināšana, telefonu zvanu pieņemšanu un koordinēšanu, efektīvu informācijas un komunikācijas procesu nodrošināšanu, ienākošās un izejošās korespondences kārtošanu, kā arī asistēšanu uzņēmuma vadītājiem.
 
Biroja darba organizēšana un vadīšana (sekretāre)
 
Tēmas
 
Biroja darba organizācija; lietišķās sarunas; lietišķā etiķete; telefonsarunu organizēšana; darba laika plānošana; darba vietas organizācijas un iekārtojums; praktiskā lietvedība; dokumentu noformēšana; oficiālu un lietišķu tikšanos organizēšana; dokumentu apgrozība un reģistrācija; dokumentu; darba laika menedžments; plānošana, organizēšana, kontrole, motivēšana, koordinēšana.
 
Ieguvumi un rezultāts
 
Apgūtas prasmes un iemaņas par biroja darba organizēšana un nodrošināšanu, lietvedības dokumentu sagatavošanu.
 
 
 
 

Sekretāre darbā:

  • organizē un vada uzņēmuma, iestādes vai organizācijas lietvedību;
  • sagatavo un noformē dokumentus un oficiālas vēstules;
  • izstrādā un sagatavo dokumentu aizpildīšanas paraugus;
  • organizē dokumentu apriti, reģistrē tos un uzglabā;
  • reģistrē saņemtos dokumentus un nodod tos adresātam;
  • reģistrē un nosūta dokumentus un vēstules;
  • protokolē vadības sēdes, sapulces;
  • uzņem apmeklētājus, atbild uz telefona zvaniem;
  • organizē lietišķas tikšanās, darījumu braucienus;
  • organizē dokumentu arhīva darbu, sagatavo speciālas numurētas mapes dokumentu glabāšanai.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas, mapes un kancelejas piederumus.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāpazīst cilvēki, iespējama komunikācija svešvalodās; jāievēro lietišķā etiķete.

Darba iespējas:

var strādāt privātos uzņēmumos, valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās.


Profesiju pasaule

Kursu kalendārs