*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Biznesa plāna izstrāde

Stundu skaits: 24

Pieteikties
 

Mērķis:

Apgūt izpratni un spēju formulēt savu biznesa ideju un izstrādāt biznesa plānu, kas palīdzēs sev un potenciālajiem investoriem izvērtēt biznesa plānā piedāvāto ideju, tās izklāstu un saprotamību, kā arī pelnīt un dzīvot spēju, un līdz ar to arī finansējuma atgriešanas iespējamību.
 
biznesa plans kursi

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, mērķu noteikšana ar stratēģiskās plānošanas modelēšanu grupās; uzņēmuma biznesa procesu karte un uzņēmuma struktūrshēma; uzņēmuma attīstības scenāriji un prognozēšana; uzņēmuma operatīvā darba vadība.
Biznesa plāna izstrāde: uzņēmuma apraksts; uzņēmuma vadība un personāls; preces vai pakalpojuma raksturojums; tirgus izpēte (situācija un konkurenti); projekta realizācija – ražošanas vai pakalpojuma sniegšana; finanšu aprēķini un novērtējums; resursu apzināšana; plānotais apgrozījums, aprēķini; plānotās produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas izmaksas, naudas plūsmas prognožu aprēķināšana; peļņas vai zaudējuma prognožu sastādīšana; bilances sastādīšana uz darbības uzsākšanas sākumu un nākošā perioda sākumu; biznesa plāna riski.
 

Rezultāts:

Izstrādāts individuāls biznesa plāns.
biznesa-plans-apmaciba