*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Biznesa plāna simulācijas spēles

Stundu skaits: 24-32

Pieteikties

Biznesa plāna izstrādes apmācību programmas norise

Apmācības tiek organizētas 7 darbnīcu formā, kuru laikā tiek īstenotas 2 biznesa simulācijas spēles; darbs grupās; apmācības nodrošina lektors-moderators un asistents

 

1. simulācijas spēle

1. Biznesa darbnīca.

1.1. Apmācību kompāniju un produktu izvēle.

1.2. Resursu identifikācija un budžets

1.3. Resursu iegūšanas process

1.4. Produkta/pakalpojuma ražošanas process

1.5. Produkta pārdošanas process

1.6. Komandas veidošanas process

2. Biznesa darbnīca

2.1. Resursu sadala un to iegūšanas stratēģijas

2.2. Rīcības plāna izstrāde un tā nozīmīgums

2.3. Resursu birža

3. Biznesa darbnīca

3.3. Komandas un individuālais darbs- ietekme uz mērķu sasniegšanu

3.4. Resursu iegūšanas taktikas

2. Simulācijas spēle

4. Biznesa darbnīca

4.5. Reāla produkta izstrādes koncepts

4.6. Tirgus izpēte

4.7. Resursu izsole

5. Biznesa darbnīca

5.7. Produktu pārdošana

5.8. Produkta biznesa plāna izstrāde

6. Biznesa darbnīca

6.1. Produktu tirgus ierobežotu resursu situācijā

7. Biznesa darbnīca

7.1. Produktu un pakalpojumu piegāde

 

Kopsavilkums un izvērtējums

Simulācijas spēļu prezentācijas un rezultātu izvērtēšana.

 

sk. www.biznesaplans.dialogs-ab.lv

biznesa plans apmaciba

sk. www.biznesaplans.dialogs-ab.lv