*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Corel Draw Graphics (bez priekšzināšanām), 30ak.st.

Stundu skaits: 30

Pieteikties

Corel Draw Graphics kursi

Mērķis

Kurss ir paredzēts tiem, kuri vēlas iemācīties strādāt ar vektorgrafiku, lai radītu skaistus attēlus.

Kursu laikā iemācieties veidot interesantus un dinamiskus zīmējumus, izmantojot CorelDRAW Graphics. 

Zināšanas būs noderīgas, lai izveidotu dažādus reklāmas materiālus, piemēram, plakātus, vizītkartes, brošūras, logotipus u.tml.

Prasības

 • Apmācībām attālināti notiek pieslēgšanās mūsu datoriem vai studentu datoros jābūt instalētai programmai CorelDRAW 2018
 • Pasniedzējs māca šo kursu, izmantojot CorelDRAW 2018, tāpēc vislabāk būtu, ja lietotu šo versiju. Derēs arī, ja lietojat X7, X6, X5, X4 vai X3 versiju

Corel Draw Graphics

Tēmas

Iepazīšanās ar Corel DRAW Graphics programmas interfeisu • Figūru un līniju zīmēšana • Figūru iekrāsošana un aizpildījuma un kontūras elementu izmainīšana • Objektu transformēšana un sakārtošana • Darbs ar līknēm • Teksta ievade un formatēšana • Dekoratīvais teksts un teksta efekti • Datu apmaiņa, ilustrāciju ielāde un apstrāde • Speciālie efekti • Dokumentu sagatavošana izdrukāšanai. Pēc kursa apguves tiek iegūtas pamatzināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru CorelDRAW programmā, prasmes pastāvīgi uzsākt darbu CorelDRAW programmā, uzstādīt darba vides mērogu, izveidot jaunu dokumentu, strādāt ar grafiskajiem elementiem, zīmēt līnijas un figūras, rakstīt tekstu.

Kursa ietvaros apgūsiet prasmes:

 • identificēt CorelDRAW vides komponentus, atvērt un aizvērt zīmējumu un sameklēt informāciju, izmantojot Help;
 • iestatīt zīmējuma lapu, zīmēt formas, līnijas un bultas, pievienot un formatēt tekstu, lietot Artistic Media Sprayer rīku un saglabāt zīmējumu;
 • importēt datni (file), atgrupēt un modificēt objektus, kā arī pievienot grafiskus attēlus;
 • pievienot objektiem pildījumus (fills), modificēt kontūras, pievienot un kopēt nolaižamus ēnojumus (drop shadows), pagriezt (rotate) objektu, pielāgot tekstu ceļam, sagrupēt objektus un pievienot fonu; 
 • formatēt tekstu ar aizzīmēm (bullets), modificēt rindkopu atstarpes, apvīt tekstu ap grafiskiem objektiem, pārbaudīt teksta pareizrakstību zīmējumā, priekšskatīt (preview) un izdrukāt zīmējumu;
 • pielāgot CorelDRAW vidi; 
 • veidot un rediģēt rindkopas tekstu; veidot un modificēt drukas stilus un veidnes (templates);
 • zīmēt un modificēt modernus objektus; 
 • strādāt ar klipkopu (clipart), īpašām rakstzīmēm (characters) un simboliem; 
 • iestatīt modernus drukāšanas variantus.

Corel Draw Graphics kursi

Saturs:

 1. Ievads darbā ar CorelDraw.
  1.1. Corel Draw darba vide.
  1.2. Darbs ar komandjoslām.
  1.3. Navigācija un zīmējuma atvēršana.
  1.4. CorelDraw palīgs.
  1.5. Zīmējuma aizvēršana.
 2. Zīmēšanas rīki.
  2.1. Zīmēšanas laukums.
  2.2. Zīmēšanas līnijas.
  2.3. Zīmēšanas saglabāšana.
  2.4. Darbs ar tekstu.
  2.5. Mākslinieciskā datu nesēja rīki.
 3. Darbs ar objektiem.
  3.1. Faila imports.
  3.2. Objekta modificēšana.
  3.3. Grafiskā attēla pievienošana.
  3.4. Darbs ar teksta objektiem – kopēšana.
 4. Objektu formatēšana.
  4.1. Darbs ar aizpildījumu.
  4.2. Kontūru modificēšana.
  4.3. Ēnu lietošana.
  4.4. Objekta rotēšana.
  4.5. Teksta ievietošana.
  4.6. Papildus formatēšanas tehnika.
 5. Darbs ar tekstu.
  5.1. Mākslinieciskais un rindkopu teksts.
  5.2. Rindkopu teksta formatēšana.
  5.3. Teksta ierāmēšana.
 6. Vides pielāgošana.
  6.1. Izvēlnes joslas un standarta rīku pielāgošana.
  6.2. Darbs ar darbavietām.
 7. Darbs ar rindkopu tekstu.
  7.1. Rindkopas teksta modificēšana un izveidošana.
  7.2. Teksta atrašana un aizvietošana.
  7.3. Teksta ievietošana.
  7.4. OCR teksta importēšana un rediģēšana.
 8. Sagataves un stila modificēšana un izveidošana.
  8.1. Teksta stila rediģēšana un izveidošana.
  8.2. Darbs ar sagatavēm.
 9. Objektu modificēšana un zīmēšana.
  9.1. Līniju un izliekumu rediģēšana un izveidošana.
  9.2. Trīs-punktu rīku lietošana.
 10. Izgriezumkopas (Clipart) lietošana.
  10.1. Izgriezumkopas ievietošana no tīmekļa lapas.
  10.2. Speciālo rakstzīmju ievietošana.
  10.3. Simbolu izveidošana.
 11. Drukāšanas opcijas.
  11.1. Drukas stila rediģēšana un izveidošana.
  11.2. Drukas vedņa lietošana.

 

https://www.coreldraw.com/