*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

CorelDRAW Graphics kursi (bez priekšzināšanām), 30ak.st.

Stundu skaits: 30

Pieteikties

CorelDRAW Graphics kursi

CorelDRAW Graphics kursi (bez priekšzināšanām), 30ak.st. (3-8dienas)

Kursa laikā iemācīsieties izveidot interesantus un dinamiskus zīmējumus ar CorelDRAW Graphics palīdzību. Zināšanas būs noderīgas vāku maketēšanai, veidlapu, vizītkaršu, atklātņu un logotipu u.tml. izveidei.

Kurss ir paredzēts visiem, kuri vēlas iemācīties strādāt ar vektorgrafiku, radot skaistus attēlus.

Kursa ietvaros apgūsiet prasmes:
– identificēt CorelDRAW vides komponentus, atvērt un aizvērt zīmējumu un sameklēt informāciju, izmantojot Help;
– iestatīt zīmējuma lapu, zīmēt formas, līnijas un bultas, pievienot un formatēt tekstu, lietot Artistic Media Sprayer rīku un saglabāt zīmējumu; importēt datni (file), atgrupēt un modificēt objektus, kā arī pievienot grafiskus attēlus; pievienot objektiem pildījumus (fills), modificēt kontūras, pievienot un kopēt nolaižamus ēnojumus (drop shadows), pagriezt (rotate) objektu, pielāgot tekstu ceļam, sagrupēt objektus un pievienot fonu; 
– formatēt tekstu ar aizzīmēm (bullets), modificēt rindkopu atstarpes, apvīt tekstu ap grafiskiem objektiem, pārbaudīt teksta pareizrakstību zīmējumā, priekšskatīt (preview) un izdrukāt zīmējumu;
– pielāgot CorelDRAW vidi; 
– veidot un rediģēt rindkopas tekstu; veidot un modificēt drukas stilus un veidnes (templates);
– zīmēt un modificēt modernus objektus; 
– strādāt ar klipkopu (clipart), īpašām rakstzīmēm (characters) un simboliem; 
– iestatīt modernus drukāšanas variantus.

CorelDRAW Graphics kursi

CorelDRAW Graphics kursi

Saturs:

 1. Ievads darbā ar CorelDraw.
  1.1. Corel Draw darba vide.
  1.2. Darbs ar komandjoslām.
  1.3. Navigācija un zīmējuma atvēršana.
  1.4. CorelDraw palīgs.
  1.5. Zīmējuma aizvēršana.
 2. Zīmēšanas rīki.
  2.1. Zīmēšanas laukums.
  2.2. Zīmēšanas līnijas.
  2.3. Zīmēšanas saglabāšana.
  2.4. Darbs ar tekstu.
  2.5. Mākslinieciskā datu nesēja rīki.
 3. Darbs ar objektiem.
  3.1. Faila imports.
  3.2. Objekta modificēšana.
  3.3. Grafiskā attēla pievienošana.
  3.4. Darbs ar teksta objektiem – kopēšana.
 4. Objektu formatēšana.
  4.1. Darbs ar aizpildījumu.
  4.2. Kontūru modificēšana.
  4.3. Ēnu lietošana.
  4.4. Objekta rotēšana.
  4.5. Teksta ievietošana.
  4.6. Papildus formatēšanas tehnika.
 5. Darbs ar tekstu.
  5.1. Mākslinieciskais un rindkopu teksts.
  5.2. Rindkopu teksta formatēšana.
  5.3. Teksta ierāmēšana.
 6. Vides pielāgošana.
  6.1. Izvēlnes joslas un standarta rīku pielāgošana.
  6.2. Darbs ar darbavietām.
 7. Darbs ar rindkopu tekstu.
  7.1. Rindkopas teksta modificēšana un izveidošana.
  7.2. Teksta atrašana un aizvietošana.
  7.3. Teksta ievietošana.
  7.4. OCR teksta importēšana un rediģēšana.
 8. Sagataves un stila modificēšana un izveidošana.
  8.1. Teksta stila rediģēšana un izveidošana.
  8.2. Darbs ar sagatavēm.
 9. Objektu modificēšana un zīmēšana.
  9.1. Līniju un izliekumu rediģēšana un izveidošana.
  9.2. Trīs-punktu rīku lietošana.
 10. Izgriezumkopas (Clipart) lietošana.
  10.1. Izgriezumkopas ievietošana no tīmekļa lapas.
  10.2. Speciālo rakstzīmju ievietošana.
  10.3. Simbolu izveidošana.
 11. Drukāšanas opcijas.
  11.1. Drukas stila rediģēšana un izveidošana.
  11.2. Drukas vedņa lietošana.

CorelDRAW Graphics kursi