*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darba aizsardzības pamati

Stundu skaits: 8

Pieteikties

 

Mērķis:

Sniegt interesentiem informāciju par darba aizsardzības jautājumiem.

 

Tēmas:

Darba aizsardzības likums un citi ar darba aizsardzību saistītie normatīvie akti • Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība • Darba drošības instrukciju sastādīšana un darbinieku instruēšana, prasības darba vietai • Darba drošības prasības organizējot un veicot celtniecības darbus, kravu pārvietošanas, kraušanas darbus u.c. paaugstinātas bīstamības darbus • Prasības organizējot un veicot darbus ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem • Drošība un veselība darbā • Elektrodrošības pamati • Ugunsdrošības pamati • Pirmā palīdzība aroda negadījumos • Darba aizsardzības organizēšanai nepieciešamo dokumentu sistematizēšana • Darba drošības instrukciju izstrāde vai korekcija • Darba vides riska faktoru novērtēšana • Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle • Darba vides iekšējā kontrole. Prasību izstrāde drošam ražošanas procesam.