*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Stundu skaits: 60

Pieteikties

NEFORMĀLĀS izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – pamata izglītība.

Izglītības dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi – neformālās izglītības apliecība.

Construction-PPE

 

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Mācību priekšmeti:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides riska faktori
  • Darba vides riska samazināšana
  • Elektrodrošības pamati
  • Ugunsdrošības pamati
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  • Prakse