*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darba likums no darba devēja skatupunkta (kā nepieļaut kļūdas, to piemērojot)

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Semināra mērķis

Ir pierasts uzskatīt, ka Darba likums ir darba ņēmēja, nevis darba devēja sabiedrotais, tas uzliek daudz pienākumu, bet dod maz iespēju darba devējam būt brīvam savu finansiālo mērķu sasniegšanā. Seminārs sniegs vērtīgus padomus kā lasīt Darba likumu starp rindām, izprast tā garu. Semināra dalībnieki iegūs padomus darba līguma sastādīšanā, īpaši ņemot vērā aspektus, kas būs svarīgi darba attiecības izbeidzot. Tiks norādīts uz iespējām un likumā ietvertajiem instrumentiem, kas var kļūt par teicamu sabiedroto arī darba devējam tā mērķu un interešu sasniegšanā un nodrošināšanā.
Semināra dalībnieki iegūs vērtīgas zināšanas par korekta, saturīga un juridiski pareiza darba līguma noslēgšanu, kas vēlāk nesagādās rūpes tā izbeigšanas gadījumā, norādes uz tipiskajām kļūdām Darba likuma piemērošanā un sniegs ierosmi saskatīt jaunas iespējas jau zināmo nosacījumu izpildē un piemērošanā.

Mērķauditorija
Uzņēmumu un iestāžu vadītāji, personāla vadītāji un personāla atlases speciālisti, projektu vadītāji, dažādu līmeņa vadītāji uzņēmumos un iestādēs.
 
Tēmas
1. Vai sludinājums par vakanto amatu un konkurss uz amata vietu ir viens un tas pats?
 
• Darba tiesisko attiecību nodibināšana.
• Kas, kā un kad slēdz darba līgumu, tā obligātās sastāvdaļas, forma un spēkā esamība. 
• Uz cik ilgu laiku slēdzams līgums? 
• Kā noslēgt līgumu tā, lai to varētu izbeigt bez domstarpībām.
2. Darba kārtība un darba laika organizēšana.
• Vai visiem ir jāstrādā tieši 8 stundas?
• Vai atvaļinājumu var kompensēt naudā un pārcelt uz nākamo gadu? 
• Ko darīt ar darbinieci, kas atgriezusies no pēcdzemdību atvaļinājuma, bet viņas amata vieta ir piedzīvojusi reorganizāciju vai likvidāciju?
3. Darba līguma grozīšana. 
• Kad ir tiesības, bet kad pienākums to darīt?
4. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
• Darbinieka uzteikums un termiņi. 
• Kad tos var neievērot? 
• Darba devēja uzteikums, tā pamatojums un termiņi. 
• Uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi. 
• Kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes? 
• Citi jautājumi, kas svarīgi, izbeidzot darba tiesiskās attiecības.
5. Tiesu prakses apskats.
Kur visbiežāk kļūdās darba devējs?