*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darba tiesības (M)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

 

Mērķis:

Veidot izpratni par darba tiesību būtību; par šīs tiesību nozares raksturojošām īpatnībām, darbības pamatprincipiem, svarīgākajiem tiesību institūtiem, prast pielietot darba tiesības reglamentējošos normatīvos aktus. Darba tiesības būtu vēlams zināt ikvienam jebkurā vecumā, neatkarīgi no nodarbošanās, profesijas vai ieņemamā amata.

 

Tēmas: Ÿ

Darba tiesību jēdziens, sistēma un avoti •Ÿ Darba tiesiskās attiecības •Ÿ Darba līgums Ÿ• Darba laiksŸ • Atpūtas laiks • Darba samaksa • Darba koplīgums • Darba strīdi.