*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darbinieku nemateriālā motivēšana

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Semināra mērķis

Uzņēmuma īpašnieks, ieguldot santīmu, grib nopelnīt latu, darbinieks grib saņemt latu, bet strādāt par santīmu! Tomēr izrādās, ka nauda nemaz nav stimuls visiem darbiniekiem strādāt labāk, vairāk, jo bieži algas pielikums vai prēmija darbiniekam dod tikai īslaicīgu darba spara un ražīguma pieaugumu. Tie ir izdevumi, kas nenes peļņu darba devējam un darbinieks joprojām nav apmierināts. Tā tiek izniekota nauda, laiks un nervi!
Seminārā uzzināsiet par to, kā saprast un novērtēt, kurš tiešām ir labs darbinieks, bet kurš tikai labs cilvēks. Kāda ir motivācija ikvienam no padotajiem, jo kāds strādā statusam un naudai, cits – savas unikalitātes apliecināšanai, bet trešajam būs svarīgi pierādīt savas profesionālās spējas. Kā iedot katram tieši to, ko viņš vēlās, lai abas puses būtu ieguvēji – trāpīgi motivēts, gandarīts darbinieks un apmierināts darba devējs, kurš nemet naudu vējā.
Uzzināsiet par darbinieka motivātoru noskaidrošanas metodēm, alternatīvās motivēšanas veidiem. Saņemsiet praktiskus padomus par motivēšanas līdzekļu ietveršanu koplīgumos, darba kārtības noteikumos, novērtēšanas sistēmās un citos ar personālu saistītos dokumentos.

Mērķauditorija
Personāla speciālisti, personāla vadītāji, visu līmeņu vadītāji, darbinieki.
 
Tēmas
 
1. Tipiskas sadzīves situācijas, kas atspoguļo likumsakarības, kurām nepievēršam uzmanību, jo neizprotam tās.
Nemateriālās motivēšanas iespējas. Īstais cilvēks īstajā vietā. Kā to noskaidrot? Kurš ir dzimis priekšnieks, bet kuram tomēr labāk palikt par padoto?  Metodes. Testi. Piemēri.
 
2. Darba laiks, darba dienas un nedēļas ilgums.
Vai visiem jāstrādā tieši 8 stundas? Darba laika organizācija. Kam ir svarīgi strādāt konkrēti noteiktu darba laiku, bet kas jutīsies motivētāks strādājot elastīgu darba laiku. Piemēri.
 
3.Vai visiem vajag mācīties?
Kurš darbinieks mācās procesa pēc, bet kuram mācības tiešām nepieciešamas labākai darba veikšanai? Piemēri. Salīdzinājumi.
 
4.Kā noslēgt reāli motivējošu koplīgumu?
Vai koplīgums ir tikai darba ņēmēja labumu gūšanas instruments? Kā noslēgt arī darba devējam izdevīgu koplīgumu.
 
Metodes
Seminārs notiks aktīvas, radošas diskusijas veidā un ikvienam būs iespēja uzdot tieši sev aktuālus un interesējošus jautājumus, kā arī dalīties savā pieredzē. Paši ar saviem piemēriem uzreiz varēsiet izprast atbilstošas nemateriālās motivēšanas nozīmību. Seminārs balstīts uz jaunas praktiskās psiholoģijas nozares – socionikas – pamatiem. Socionika ir zinātne par cilvēka psihes informatīvo mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Socionika māca, ka visi cilvēki informāciju uztver un apstrādā 16 atšķirīgos veidos, ikviens no mums pieder kādam no 16 socioniskajiem tipiem. Katram tipam viena funkcija ir spēcīgāka, dominējoša, taču tāpat ikvienam ir sava vājā funkcija. Tas nozīmē, ka ikvienam piemīt kāda spēcīga īpašība, bet tāpat ikviens no mums ir vājš kādās izpausmēs. Seminārā ikvienam būs iespēja noskaidrot savu tipu!