*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150-160

Stundu skaits: 150-160

Pieteikties

1C Grāmatvedības kursi, klātienē vai attālināti (tiešsaistē)

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Mērķis

Kurss paredzēts, lai sistematizētu zināšanas grāmatvedībā, grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai ar programmas “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību. Kursa ietvaros – dažādi praktiski uzdevumi un situācijas programmas izmantošanas laikā.

Apmācības notiek klātienē mācību klasē Akadēmijas laukumā 1, Rīgā vai attālināti (tiešsaistē).

Vēlamās nepieciešamās priekšzināšanas- grāmatvedības uzskaites pamati.

1C Grāmatvedības kursi

1C Grāmatvedības kursi

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

Ieguvumi :

Pēc kursa pabeigšanas prast kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti datorprogrammā “1С: Grāmatvedība 8”, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.

Программа курса:

 • Основные принципы учета хозяйственной деятельности предприятия
 • Описание принципов работы программы 1С:Бухгалтерия для Латвии
 • Создание информационных баз
 • Начальное заполнение регистров
 • Ввод начальных остатков
 • Учет товаров и услуг
 • Производство и учет материалов
 • Учет кассовых операций (расчеты с подотчетными лицами и контрагентами)
 • Учет банковских операций (расчеты с контрагентами)
 • Учет валютных операций (конвертация, переоценка)
 • Учет основных средств, НМА, малоценного инвентаря
 • Заработная плата и учет кадров
 • Анализ оперативного отчета, закрытие периода
 • Регламентированные отчеты (НДС декларация, ПНН, статистические отчеты, баланс и.т.д.)

Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/

Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • 1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem (ar priekšzināšanām), 60st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org