*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība), 150-160

Stundu skaits: 150-160

Pieteikties

1C Grāmatvedības kursi, klātienē vai attālināti (tiešsaistē)

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Mērķis

Kurss paredzēts, lai sistematizētu zināšanas grāmatvedībā, grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai ar programmas “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību. Kursa ietvaros – dažādi praktiski uzdevumi un situācijas programmas izmantošanas laikā.

Apmācības notiek klātienē mācību klasē Akadēmijas laukumā 1, Rīgā vai attālināti (tiešsaistē).

Vēlamās nepieciešamās priekšzināšanas- grāmatvedības uzskaites pamati.

1C Grāmatvedības kursi

1C Grāmatvedības kursi

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

Ieguvumi :

Pēc kursa pabeigšanas prast kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti datorprogrammā “1С: Grāmatvedība 8”, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.

Программа курса:

 • Основные принципы учета хозяйственной деятельности предприятия
 • Описание принципов работы программы 1С:Бухгалтерия для Латвии
 • Создание информационных баз
 • Начальное заполнение регистров
 • Ввод начальных остатков
 • Учет товаров и услуг
 • Производство и учет материалов
 • Учет кассовых операций (расчеты с подотчетными лицами и контрагентами)
 • Учет банковских операций (расчеты с контрагентами)
 • Учет валютных операций (конвертация, переоценка)
 • Учет основных средств, НМА, малоценного инвентаря
 • Заработная плата и учет кадров
 • Анализ оперативного отчета, закрытие периода
 • Регламентированные отчеты (НДС декларация, ПНН, статистические отчеты, баланс и.т.д.)

Pieteikties: https://www.dialogs-ab.lv/kursu-kalendars/

Citi 1C grāmatvedības programmas kursi:

 • Noliktavas operācijas ar 1C grāmatvedības programmu (bez priekšzināšanām), 16st.
 • 1C grāmatvedības programma grāmatvežu palīgiem (ar priekšzināšanām), 60st.
 • Grāmatvedības pilnais cikls ar 1C grāmatvedības programmu (grāmatvežiem ar priekšzināšanām), 30st.

Citi mūsu pakalpojumi: www.darbaaizsardziba.org