*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos) (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties
 
Mērķis:

Apgūt pamatzināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru: pastāvīgi uzsākt darbu, strādāt ar teksta dokumentiem, elektroniskām tabulām, aprēķinu veikšanai un prezentācijām, prast atrast nepieciešamo informāciju; apgūt zināšanas par Interneta un elektroniskā pasta izmantošana.

 
Tēmas:
Datoru uzbūve, programmnodrošinājuma veidi un pielietošanas mērķi Datora ieslēgšana, izslēgšana, lietotāju konfigurācija • Microsoft Windows operētājsistēma • Darbs ar diskiem, failiem un mapēm • Darbs ar tastatūru • Teksta redaktors Microsoft Word • Elektroniskā tabula Microsoft Excel • Prezentāciju veidošana Microsoft PowerPoint vidē • Bilžu apstrādes pamati • Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana datu nesējos un internetā.
UI-01-060514-175.jpg
 
Rezultāts:
Rezultātā apgūtas tēmas, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu kā strādā dators un kā strādāt ar datoru, un iegūtas praktiskās iemaņas darbā ar datoru, lai pildītu nepieciešamos darba uzdevumus informācijas un dokumentu apstrādei.