*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorkursi. Datorzinības (bez priekšzināšanām)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt pamatzināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru, t.sk., patstāvīgi uzsākt darbu, strādāt ar teksta dokumentiem, elektroniskām tabulām, aprēķinu veikšanai un prezentācijām, prast atrast nepieciešamo informāciju, strādāt ar internetu un elektronisko pastu.

 

Tēmas

Programmas ietvaros tiek iegūtas praktiskās iemaņas darbā ar datoru un tiek izskatītas sekojošas pamattēmas:

Datoru uzbūve, programmnodrošinājuma veidi un pielietošanas mērķi • Datora ieslēgšana, izslēgšana, lietotāju konfigurācija • Operētājsistēmas • Darbs ar diskiem, failiem un mapēm • Darbs ar tastatūru • Teksta redaktors • Elektroniskā tabula • Prezentāciju veidošana • Bilžu apstrādes pamati • Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana datu nesējos un internetā.

 
Ieguvumi un rezultāts
 
Rezultātā apgūtas tēmas, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu kā strādā dators un kā strādāt ar datoru, un iegūtas praktiskās iemaņas darbā ar datoru, lai pildītu nepieciešamos darba uzdevumus informācijas un dokumentu apstrādei.