*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorzinības (bez priekšzināšanām) komercdarbībā nodarbinātajiem (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Datorzinības (bez priekšzināšanām) komercdarbībā nodarbinātajiem

Datorzinības (bez priekšzināšanām) komercdarbībā nodarbinātajiem

Prasības iepriekšējai izglītībai – Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Datorzinības bez priekšzināšanām

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zina datora uzbūvi, peli un klaviatūru; drukāšanas tehniku; programmatūru; MS WINDOWS vidi; MS WINDOWS programmatūru
  • Prot lietot teksta redaktora programmas loga uzbūvi; melnraksta tehnoloģiju; ātrrakstīšanu; teksta formatēšanas pamatus; lappuses un rindkopas formatēšanu, izdruku; tabulu veidošanu; teksta formatēšana tabulā; tabulāciju; teksta kopēšanu; grafikas režīmu teksta redaktorā; teksta iebūvētos objektus; teksta un attēlu savietošana dokumentos; pareizrakstības programmas; datorlietvedība; attēlu zīmēšanu prezentācijas programmā; teksta redaktora dizaina pamatkurss; elektronisko tabulu darba grāmatu īpašības; skaitļu un teksta ievadīšanu elektronisko tabulu darba grāmatas lapā, to formatēšanu; datu aprēķinu veikšanu ar vienkāršu formulu palīdzību; datu aprēķinus, izmantojot funkcijas; diagrammas; reprezentācijas materiālu sagatavošanas programmu; speciālās programmas; internetu, e-pastu, datortīklu; informācijas iegūšanu un apstrādi; datu un ierīču drošību; digitālo tehnoloģiju izmantošanu komunikācijā; digitālā satura plānošanu un veidošanu; problēmu risināšanu
  • Spēj izmantot digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba ikdienā

Tēmas:

Programmas ietvaros tiek iegūtas praktiskās iemaņas darbā ar datoru un tiek izskatītas sekojošas pamattēmas:

Datoru uzbūve, programmnodrošinājuma veidi un pielietošanas mērķi • Datora ieslēgšana, izslēgšana, lietotāju konfigurācija • Operētājsistēmas • Darbs ar diskiem, failiem un mapēm • Darbs ar tastatūru • Teksta redaktors • Elektroniskā tabula • Prezentāciju veidošana • Bilžu apstrādes pamati • Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana datu nesējos un internetā.

Ieguvumi un rezultāts:

Rezultātā apgūtas tēmas, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu kā strādā dators un kā strādāt ar datoru, un iegūtas praktiskās iemaņas darbā ar datoru, lai pildītu nepieciešamos darba uzdevumus informācijas un dokumentu apstrādei.


Kursu kalendārs

Mācības pieaugušajiem