*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati finanšu vadības lēmumu pieņemšanā (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Datu analīze pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumiem

Datu analīze pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumiem.

Izglītības programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati finanšu vadības lēmumu pieņemšanā” prasības iepriekšējai izglītībai  – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Programmas mērķis:
Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Datu analīze pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumiem

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences, zina un prot veikt):

  • finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai (izmantojot MS Excel u.tml.)
  • finanšu pārvaldība (MS Excel u.c.)
  • būtiskākos nosacījumus finanšu plānošanā (MS Excel u.c.)
  • izmaksu klasifikāciju, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai (MS Excel u.c.)
  • uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipus un mūsdienu tehnoloģiju pielietojumus plānošanas procesā (MS Excel u.c.)
  • kritiskā punkta analīzes izmantošanu finanšu lēmumu pieņemšanā (MS Excel u.c.)
  • lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos (MS Excel u.c.)
  • spēj izmantot informācijas tehnoloģijas finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā un pārskatu sagatavošanā, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes

Raugoties no vadības skatu punkta, dažkārt pat vienu nedēļu veci dati par uzņēmuma finanšu stāvokli jau ir novecojuši, jo biznesa lēmumi par turpmāko darbību ir jāpieņem, ņemot vērā faktisko situāciju gan pašā uzņēmumā, gan arī ekonomikā kopumā. Tāpēc jautājums par aktuālo datu izmantošanu uzņēmumu finanšu pārvaldībā ik dienas kļūst jo svarīgāks.


Kursu kalendārs

Finanšu pārvaldība un analīze