*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI (ar priekšzināšanām), 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI (ar priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Pārvalda datu tabulas vizuālo normēšanu vieglākai datu uztverei, iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā, datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas.
2. Prot kārtot apjomīgu datu sarakstus, atlasīt vēlamos datus ar filtriem.
3. Prot veikt datu aprēķinus starprezultātu un rezultātu iegūšanai.
4. Pārvalda formulu auditēšanu datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai.
5. Prot ievietot datus no ārējiem datu avotiem datu tabulas papildināšanai.
6. Pārvalda datu analīzes veikšanu un statistiku.
7. Prot izmantot raksturtabulas apjomīgu datu tabulu vizuālai attēlošanai.
8. Prot izveidot diagrammas veidnes, pievienot diagrammas tendences līknes. Izmantot kombinētos datus diagrammu veidošanai.
9. Prot sasaistīt citus datus ar datu tabulu.
10. Prot ievadīt un apstrādāt kopīgus iestādes datus.
11. Pārvalda datu uzskaites faila koplietošanu ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.
12.Zina MS lietošanu Excel Visual Basic galvenos jēdzienus, to lietošanas nosacījumus. Pārvalda MS Excel Visual Basic lietošanu.
13. Zina un prot organizēt, iegūt, apvienot, transformēt, grupēt, vizualizēt datus ar Power BI. Zina un prot analizēt datus, izmantot funkcijas ar DAX, veidot atskaites, publicēt ar Power BI.

Galvenās tēmas:
1.Tabulu veidošana un datu formatēšana.
2.Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.
3.Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus.
4.Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai.
5.Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem.
6. Datu analīzes veikšana un statistika.
7.Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas.
8. Diagrammas.
9. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem.
10. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde.
11. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.
12. Excel VBA programmēšanas.
13. Ieskats Power BI.