*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

DevOps principi un prakses, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

DevOps principi un prakses

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Izprast un analizēt DevOps principus un konceptus
 • Analizēt pārmaiņu ārējos un iekšējos virzītājspēkus
 • Pārvaldīt saziņu ar IKT komandām
 • Analizēt funkcionāli tehnisko izmaiņu ietekmi uz lietotājiem
 • Paredzēt visas darbības, kas nepieciešamas, lai mazinātu izmaiņu ietekmi (apmācība, dokumentācija, jauni procesi utt.)
 • Pielietot IKT sistēmu integrācijas tehnikas
 • Mērīt sistēmas veiktspēju
 • Dokumentēt un reģistrēt darbības, problēmas un ar tām saistītas problēmu novēršanas aktivitātes
 • Pārbaudīt integrēto sistēmu iespēju un efektivitātes atbilstību specifikācijām
 • Aizsargāt un izveidot datu dublējumu, lai nodrošinātu datu integritāti sistēmas integrācijas laikā
 • Apzināt un piesaistīt ekspertus, kuri nepieciešami sadarbspējas problēmu risināšanai
 • Organizēt un kontrolēt sākotnējo atbalsta pakalpojumu sniegšanu un lietotāju apmācību
 • Organizēt un vadīt datu migrāciju
 • Sadarboties ar trešajām personām, lai atbalstītu un uzturētu modificētu produktu vai pakalpojumu

Galvenās tēmas:

 • Ievads DevOps
 • DevOps nepieciešamība
 • DevOps pamatprincipi un koncepti
 • Steka pieeja
 • Cilvēki un kultūra
 • Procesi un prakses
 • Tehnoloģijas un automatizācija