*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Zina digitālā marketinga pamatus.
2. Izprot digitālo rīku lietošanas nozīmi, efektivitāti biznesa attīstībā. Prot efektīvi izmantot biznesa attīstībai.
3. Orientējas Google Analytics vidē, prot lietot rīku.
4. Zina un prot iegūt datus ar Google Analytics uzņēmuma attīstībai.
5. Prot iegūt datus par tīmekļa lietotāju paradumiem, to analizēt.
6. Izprot reklāmas būtību un nozīmi biznesa attīstībā. Prot veidot un mārketinga kampaņu digitālajā vidē.
7. Prot noteikt ROAS rādītāju reklāmas kampaņās, noteikt ieguldīto līdzekļu efektivitāti.
8. Zina un prot pieslēgt Google Analytics rīka pieslēgšana uzņēmuma tīmekļa vietnē.

Galvenās tēmas:
1. Digitālā mārketinga pamati.
2. Digitālie instrumenti.
3. Google Analytics rīks, iespējas uzņēmuma attīstībai.
4. Datu iegūšana ar Google Analytics.
5. Mārketinga kampaņas veidošana.
6. Reklāmas kampaņu analizēšana un optimizēšana.
7. Google Analytics rīka pieslēgšana uzņēmuma tīmekļa vietnē.