*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālā mārketinga analīze ar Google Data Studio, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Digitālā mārketinga analīze ar Google Data Studio

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Zina digitālā marketinga pamatus.
2. Izprot digitālo rīku lietošanas nozīmi, efektivitāti biznesa attīstībā. Prot efektīvi izmantot biznesa attīstībai.
3. Orientējas Google Data Studio vidē, prot lietot tiešsaistes rīku.
4. Zina un prot analizēt un kombinēt datus no dažādiem atskaišu veidiem ar Google Data Studio instrumentu.

Galvenās tēmas:
1. Digitālā mārketinga pamati.
2. Digitālie instrumenti.
3. Google Data Studio instruments, tā iespējas uzņēmuma attīstībai.
4. Google Data Studio atskaišu veidi.