*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālais mārketings

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Digitālais mārketings

Programmas mērķi

 • Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.
 • Sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un medijus, nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām.

Digitālais mārketings

digitālais mārketings

Tēmas

 • Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana
 • Mediju digitalizācija. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums. Sociālie mediji.
 • Digitālie mārketinga rīki
 • Mērķa auditorijas definēšana
 • Digitālā mārketinga metodes
 • Interneta vietņu analīzes rīki
 • Mārketinga komunikācijas plāna sastādīšana.
 • Mārketinga komunikācijas plāna sastādīšana.
 • Praktiskā projekta realizācija

 

 


https://lv.wikipedia.org/wiki/

Digitālais mārketings ir tirgzinības forma, kas koncentrējas uz mārketinga aktivitātēm digitālajā vidē, ar to saprotot vairākas galveno aktivitāšu platformas – e-pasta mārketingu, interneta pārlūku mārketingu, sociālo tīklu mārketingu, mobilo (viedtālruņu) mārketingu.[1] Katrā no šīm platformām tiek izmantoti dažādi mērķa tirgus sasniegšanas kanāli un tehniskie risinājumi, bet, ņemot vērā digitālo tehnoloģiju savstarpējo saistību, laba digitālā mārketinga kampaņa parasti notiek visās platformās. Piemēram, viedtālruņa lietotājam tiek nosūtīts e-pasts, kura saturā iekļauta saite uz sociālā tīkla lapu ar informāciju, kas atrodama arī interneta pārlūka meklēšanas rezultātos.

Digitālā mārketinga pamatā ir klasiskā tirgzinības nepieciešamība segmentēt un sasniegt potenciālos vai esošos klientus ar savu mārketinga ziņu, lai veicinātu produktu vai pakalpojumu pārdošanu.[2] Strauji pieaugot to cilvēku skaitam, kam ir pieeja interneta pārlūkiem, viedtālruņiem, sociālajiem tīkliem un e-pasta tehnoloģijām, mārketings izmanto šos kanālus savu komerciālo mērķu sasniegšanai. Digitālais mārketings ir cieši saistīts ar datubāzu mārketingu un satura mārketingu[3].