*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālās pamatprasmes

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Programmas mērķis

Apgūt prasmes un zināšanas, iepazīstot datora uzbūvi, kā arī iemaņas, lai strādātu ar datoru Word un Excel programmām, veidotu prezentācijas materiālus Power Point programmā, sameklētu vajadzīgo informāciju Internet tīklā, droši lietot digitālos rīkus un attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba ikdienā, t.sk., informācijas iegūšana un apstrāde, digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā un datu, ierīču drošība, problēmu risināšanas prasmju attīstība.

Digitālās pamatprasmes

Apgūstamās prasmes:

 • Zina MS Windows programmatūras darbošanās principus, prot tos lietot. Pārzina teksta redaktora programmas uzbūvi, prot to lietot.
 • Prot veidot melnrakstu, pareizi drukāt pieturzīmes, tekstu sadalīt rindās un rindkopās. Zina un prot ātrrakstīšanas metodes. Prot lietot pareizrakstības programmas.
 • Prot marķēšanas paņēmienus, burtu stilu un izmēra izvēli, teksta novietojumu, datu saglabāšanas tehnoloģiju. Prot formatēt lappuses un rindkopas izdrukai
 • Prot veidot un formatēt tabulas un tekstu tajās, izmantot tabulāciju.
 • Zina grafikas jēdzienu un prot lietot grafikas režīmu teksta redaktorā.
 • Prot lietot teksta iebūvētos objektus un savienot tekstu un attēlu dokumentā. Prot izveidot, noformēt tipveida dokumentus.
 • Prot zīmēt attēlus prezentācijas programmā.
 • Zina elektronisko tabulu darba grāmatu īpašības.
 • Prot ievadīt skaitļus un tekstu elektronisko darba grāmatu lapā un tos formatēt.
 • Prot lietot dažādas formulas un funkcijas datu aprēķiniem.
 • Zina un prot izmantot datu filtrus ar funkciju palīdzību, prot datu validāciju.
 • Prot veidot diagrammas, izmantojot datu tabulas, noformēt tās. Prot izveidot, noformēt, lietot filtrus PIVOT tabulās.
 • Prot veidot prezentācijas, noformēt tās, lietot efektus.
 • Prot lietot pārlūkprogrammas, apstādāt informāciju, lietot filtrus informācijas meklēšanai. Izprot datu un ierīču drošības nozīmi.
 • Prot definēt veidus, kā aizsargāt savas ierīces un digitālo saturu un lietot dažādus komunikācijas rīkus internetā, izmantot dažādus pakalpojumus tiešsaistes telpā, ievērojot tīkla etiķeti.
 • Prot identificēt skaidri definētas un ierastas tehniskas problēmas, kas radušās ierīču lietošanas un digitālās vides izmantošanas laikā un izvēlēties skaidri definētus un ierastus risinājumus to novēršanai.