*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālās pamatprasmes darbā ar Apache OpenOffice (bez priekšzināšanām), 120

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Digitālās pamatprasmes darbā ar Apache OpenOffice (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 2. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Strādāt ar galvenajiem Open Office instrumentiem
 • Izmantot būtiskākās Writter, Calc, Impress, Draw, Base, Math sniegtās iespējas
 • Rediģēt tekstu Writter dokumentā
 • Mainīt teksta izskatu Writter dokumentā
 • Ievietot speciālas rakstzīmes un grafiskus objektus
 • Organizēt datus tabulās
 • Pārbaudīt pareizrakstību Writter dokumentos
 • Noteikt lappušu izskatu Writter dokumentā
 • Sagatavot izdrukai Writter dokumentu
 • Izveidot pamata darblapu, izmantojot Calc
 • Veikt aprēķinus Calc darba lapā
 • Pārveidot datu izskatu darba lapā
 • Attēlot datus diagrammās
 • Izmantot saistītas tabulas un datnes (failus)
 • Pārvaldīt Calc darba grāmatas
 • Izdrukāt Calc darba lapas saturu
 • Izprast veiksmīgas prezentācijas priekšnoteikumus
 • Strādāt ar galvenajiem Impress instrumentiem
 • Izmantot būtiskākās Impress sniegtās iespējas
 • Ievadīt un formatēt tekstu Impress dokumentā
 • Pievienot Impress dokumentā grafiskus objektus un attēlus
 • Izvietot Impress dokumentā datus tabulās
 • Pārbaudīt pareizrakstību Impress dokumentos
 • Izmantot tēmas slaidu noformēšanā
 • Sagatavot izdrukai Impress dokumentu

Galvenās tēmas:

 • Writer
 • Calc
 • Impress
 • Draw
 • Base
 • Math