*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft 365 (bez priekšzināšanām), 120

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft 365 (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 2. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Strādāt ar galvenajiem Word instrumentiem
 • Izmantot būtiskākās Word sniegtās iespējas
 • Rediģēt tekstu Word dokumentā
 • Mainīt teksta izskatu Word dokumentā
 • Ievietot speciālas rakstzīmes un grafiskus objektus
 • Organizēt datus tabulās
 • Pārbaudīt pareizrakstību Word dokumentos
 • Noteikt lappušu izskatu Word dokumentā
 • Izveidot pamata darblapu, izmantojot Microsoft Excel
 • Veikt aprēķinus Excel darba lapā
 • Pārveidot datu izskatu darba lapā
 • Attēlot datus diagrammās
 • Izmantot saistītas tabulas un datnes (failus)
 • Pārvaldīt Excel darba grāmatas
 • Izprast veiksmīgas prezentācijas priekšnoteikumus
 • Strādāt ar galvenajiem PowerPoint instrumentiem
 • Izmantot būtiskākās PowerPoint sniegtās iespējas
 • Ievadīt un formatēt tekstu PowerPoint dokumentā
 • Pievienot PowerPoint dokumentā grafiskus objektus un attēlus
 • Izvietot PowerPoint dokumentā datus tabulās
 • Pārbaudīt pareizrakstību PowerPoint dokumentos
 • Izmantot tēmas slaidu noformēšanā
 • Izmantot e-pastus un kalendāru

Galvenās tēmas:

 • Darba ar Word uzsākšana
 • Teksta rediģēšana Word dokumentā
 • Teksta izskata mainīšana Word dokumentā
 • Speciālo rakstu zīmju un grafisko objektu ievietošana
 • Datu organizēšana tabulās
 • Pareizrakstības pārbaude dokumentā
 • Lappušu izskatsWord dokumentā
 • Teksta sagatavošana izdrukāšanai
 • Sarakstu pārvaldīšana
 • Tabulu un diagrammu pielāgošana
 • SmartArt objektu izmantošana
 • Satura rādītāju, zemteksta piezīmju un atsauču izmantošana
 • Darba ar Excel uzsākšana
 • Vienkāršu aprēķinu veikšana darba lapā
 • Datu meklēšana un rediģēšana darba lapā
 • Tabulas formatēšana
 • Skaitļu vērtība un to attēlojums
 • Diagrammu veidošana
 • Papildus informācijas ievietošana darba lapā
 • Lapas noformēšana, sagatavošana drukāšanai
 • Šūnu adresācija
 • Darbs ar saistītām tabulām vairākās darba lapās/ failos
 • Prezentācijas būtība
 • Darba ar PowerPoint uzsākšana
 • Teksta rediģēšana PowerPoint dokumentā
 • Teksta izskata mainīšana PowerPoint dokumentā
 • Speciālo rakstu zīmju un grafisko objektu ievietošana
 • Tabulas PowerPoint prezentācijās
 • Pareizrakstības pārbaude PowerPoint dokumentā
 • PowerPoint prezentācijas sagatavošana izdrukāšanai
 • E-pasti
 • Kalendārs