*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālās pamatprasmes, MS Office (bez priekšzināšanām), 120

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Digitālās pamatprasmes, MS Office (bez priekšzināšanām)

Iegūstamais DigComp līmenis: DigComp 2. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Strādāt ar Microsoft Word un Excel programmām
 • Veidot jaunus dokumentus teksta redaktorā Words
 • Izmantot pareizrakstības programmu Gramatiķis un Datorvārdnīcu
 • Veidot prezentācijas materiālus ar Power Point
 • Lietot elektronisko pastu
 • Izmantot Internetu
 • Izmantot datu bāzes

Galvenās tēmas:

 • Datora uzbūve
 • Peles un klaviatūras apguve. Drukāšanas tehnika.
 • Programmatūra
 • MS WINDOWS vide
 • MS WINDOWS programmatūra
 • Microsoft Word loga uzbūve
 • Melnraksta tehnoloģija
 • Ātrrakstīšana
 • Teksta formatēšanas pamats
 • Lappuses un rindkopas formatēšana
 • Tabulu veidošana
 • Teksta formatēšana tabulā
 • Tabulācija
 • Teksta kopēšana
 • Grafikas režīms WORD’ā. Grafikas jēdziens
 • Teksta iebūvētie objekti.
 • Teksta un attēlu savietošana dokumentos
 • Pareizrakstības programma Gramatiķis un Datorvārdnīca
 • Datorlietvedība
 • Attēlu zīmēšana MS Paint
 • WORD dizaina pamatkurss
 • EXCEL darba grāmatu īpašības
 • Skaitļu un teksta ievadīšana Excel darba grāmatas lapā, to formatēšana
 • Datu aprēķinu veikšana ar vienkāršu formulu palīdzību
 • Datu aprēķini, izmantojot funkcijas
 • Diagrammas
 • Reprezentācijas materiālu sagatavošanas programma Power Point
 • Speciālas programmas
 • Internets, e-pasts, datortīkls