*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām) (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)

Digitālās prasmes ar priekšzināšanām

Prasības iepriekšējai izglītībai – Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes

Digitālās prasmes ar priekšzināšanām

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

  • Zina datorzinības pamatjēdzienus, datora aparatūru, programmatūru
  • Zina un prot drukāšanas tehniku, operētājsistēmu, teksta redaktoru, tabulu procesoru, Windows, Elektroniskā tabula Excel, prezentācijas materiālu sagatavošanas programmu Power Point, dizaina pamatkursu, programmu Corel Draw vai alternatīvu, datortīkli, internets, e-pasts, mākoņa tehnoloģijas

Kursu kalendārs

Mācības pieaugušajiem

6 digitālās prasmes, kas nepieciešamas mūsdienīgam profesionālim:

Mainoties darba videi un pieaugot interneta nozīmei, mainās arī prasmju kopums, kas ir nepieciešams mūsdienīgam profesionālim, kurš vēlas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū. Šobrīd arvien lielāka nozīme ir digitālajām prasmēm, jo tās paver plašākas darba un karjeras iespējas. Mēs Tev pastāstīsim, kuras no digitālajām prasmēm ir vērts attīstīt un pilnveidot.

E-pasta komunikācija

E-pasts ir viens no visplašāk izmantotajiem komunikācijas rīkiem, turklāt nedēļā biroja darbinieks pavada vidēji līdz pat 28% sava darba laika, lasot un rakstot e-pastus. Komunicējot e-pastā, ir svarīgi mācēt izteikties skaidri un izvairīties no liekvārdības – diez vai kāds vēlas veltīt 10 minūtes e-pasta lasīšanai, lai nonāktu pie secinājuma, ka tik un tā nav saprotams, ko sūtītājs vēlas. Un, protams, nav nepieciešams izraibināt tekstu ar dažādām krāsām un fontiem: tas ir ne tikai lieki, bet arī neprofesionāli. Savukārt šajā rakstā vari uzzināt, no kādām kļūdām jāizvairās, rakstot e-pastu. 

Spēja adaptēties jaunu rīku lietošanai
Medijpratība un informācijas izpētes prasmes
Prasme prezentēt informāciju
Sociālo mediju prasmes
IT un datu drošības pamati