*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Digitālie rīki datorgrafikā, prezentāciju un mājās lapu izveidē, e- rīki

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Digitālie rīki datorgrafikā, prezentāciju un  mājās lapu izveidē, e- rīki

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt personām iespēju iegūt zināšanas un prasmes par digitālajiem rīkiem un apgūt pamatprasmes digitālo rīku lietošanā, attēlojot informāciju grafiski un izstrādājot dizainu, veidojot prezentācijas un mājas lapas.

PowerPoint template design, Google Slides, Canva presentation, ppt designer  | Upwork

Apgūstamās prasmes

  • Attēlot informāciju grafiskā veidā ar Rastra grafikas redaktoru GIMP.
  • Attēlot informāciju grafiskā veidā ar vektorgrafikas redaktoru Inkscape.
  • Veidot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas satura un noformējuma ziņā, ņemot vērā dažādus psiholoģiskos aspektus, un veiksmīgi tās novadīt mērķauditorijai.
  • Prot izmantot dažādas lietotnes (PowerPoint, PowToon; Genially, Piktochart, Postermywall; H5p, Mentimeter; Jamboard, Linoit, Slido; Google Slides, Canva u.c.) prezentāciju veidošanai, pārzina to iespējas un priekšrocības.
  • Prot izmantot dažādus digitālos rīkus (vides, audio, animācijas u.c.) prezentāciju dažādošanai.
  • Izmantot dažādus interneta resursus mājas lapu veidošanai.