*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Dizaina domāšana un ideju menedžments, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

Dizaina domāšana un ideju menedžments

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Radošās domāšanas pielietošana ikdienā un biznesā.
2. Labu risinājumu atrašanas ātruma palielināšana.
3. Inovāciju ģenerēšana un pielietošana biznesam.
4. Pains and Gains metodes pielietošanas praktizēšana.
5. Ātrās prototipēšanas treniņi.
6. Ideju ģenerēšana individuāli un grupās.
7. SCAMPER metodes pielietošanas trenēšana.

Galvenās tēmas:
1. Radošās domāšanas atvēršana.
2. Labu risinājumu atrašanas trenēšana.
3. Inovāciju ģenerēšana un pielietošana.
4. Pains and Gains metode.
5. Ātrā prototipēšana un inteliģentā izgāšanās.
6. Ideju ģenerēšanas un novērtēšanas metodes.
7. SCAMPER metode.