*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

IT drošības audits (V)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Saturs:
● Pamatjēdzieni: Kas ir informācija, informācijas sistēma, informācijas resurss?
● IKT audita ietvari.
● Izmantojamās audita vadlīnijas Latvijā un pasaulē.
● Audita process.
● Skats uz Uzņēmuma IKT caur Risinājumu arhitektūras (enterprise architecture) prizmu – Zachman, TOGAF modeļi, 4-skatu punktu pieeja.
● Informācijas arhitektūra kā daļa no IKT risinājumu arhitektūras modeļa.
● IKT pārvaldības procesi informācijas sistēmu dzīves ciklā.
● Drošības aspekti programmatūras pārvaldībā.
● IT tiesiskā regulējuma izstrādes jautājumi.
● Risku pārvaldība.
● Resursu pārvaldība.
● Audita plānošana, izmantojot zināšanas par tipiskākajām vājajām vietām IT pārvaldībā.