*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

IT drošības audits (V)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Saturs:
● Pamatjēdzieni: Kas ir informācija, informācijas sistēma, informācijas resurss?
● IKT audita ietvari.
● Izmantojamās audita vadlīnijas Latvijā un pasaulē.
● Audita process.
● Skats uz Uzņēmuma IKT caur Risinājumu arhitektūras (enterprise architecture) prizmu – Zachman, TOGAF modeļi, 4-skatu punktu pieeja.
● Informācijas arhitektūra kā daļa no IKT risinājumu arhitektūras modeļa.
● IKT pārvaldības procesi informācijas sistēmu dzīves ciklā.
● Drošības aspekti programmatūras pārvaldībā.
● IT tiesiskā regulējuma izstrādes jautājumi.
● Risku pārvaldība.
● Resursu pārvaldība.
● Audita plānošana, izmantojot zināšanas par tipiskākajām vājajām vietām IT pārvaldībā.