*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

E-komercija ar WooCommerce un Shopify, 80

Stundu skaits: 80

Pieteikties

E-komercija ar WooCommerce un Shopify

Iegūstamais DigComp līmenis: 4. līmenis

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
1. Zina E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzienus un tehnisko infrastruktūru.
2. Izprot E-komercijas biznesa modeļus un definējumu un tirgus tendences.
3. Izprot Web lapas nozīmi – e-komercijā. Zina E-komercijas CMS sistēmas apskatu.
4. Zina un prot lietot E-komercijas CMS WordPress risinājumus.
5. Izprot digitālo instrumentu lietošanas nozīmi un efektivitāti biznesa attīstībā. Prot efektīvi izmantot biznesa attīstībai.
6.Orientējas Google Ads vidē, prot lietot instrumentu.
7. Izprot mārketinga būtību e-komercijā.
8. Zina Google Ads instrumenta optimizācijas iespējas ar Google Analytic.

Galvenās tēmas:
1.E-komercijas un E-biznesa pamatjēdzieni.
2.WEB lapa – E-komercijas izpratnē.
3.Digitālo instrumentu un rīku pārvaldība uzņēmuma tīmekļa efektīvai darbībai.
4.Mārketings E-komercijas vidē.
5. WooCommerce un Shopify