*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

E-pasta mārketinga kampaņu organizēšana (V)

Stundu skaits: 36

Pieteikties

Saturs:
● Kas ir e-pasta mārketings.
● E-mārketinga priekšrocības.
● E-pasta kampaņu veidi.
● Segmentācija un atrakstīšanās.
● Kā izveidot veiksmīgu e-pasta datu bāzi.
● Kā uzrakstīt efektīvu komerciālo e-pasta vēstuli.
● E-pasta sūtīšanas stratēģijas.
● E-pasta mārketinga kampaņu izveide.
● E-pasta mārketinga kļūdas.
● E-pasta mārketinga automatizācijas platformas.
● E-pasta mārketinga integrācijas iespējas ar sociālajiem tīkliem, SMS mārketingu, mobilo mārketingu.
● E-pasta kampaņu datu analīzes pamati u.c.