*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Efektīva mācību stunda

Stundu skaits: 36

Pieteikties

Piedāvājam apmācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Efektīva mācību stunda” (36 stundas). Programma saskaņota ar pašvaldību (Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs) – 2022. gada 27. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-22-107.

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmes un veidot izpratni par efektīvas mācību stundas struktūras un izveides principiem, strādājot ar pieaugušajiem. Kursu dalībnieki izpratīs efektīvas mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta studentu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā.

Maksa: 200.00EUR

Rezultāts:

  • Pilnveidota izpratne par efektīvas stundas elementiem.
  • Izprasta pedagoga loma efektīvas stundas vadīšanā un studenta mācīšanās prasmju attīstīšanā.

Programmas tēmas:

  • Efektīva mācību stunda. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana.
  • Jēgpilni uzdevumi un domāšana par mācīšanos.
  • Produktīva mācību stunda – atgriezeniskā saite stundā un pedagoga darbā.
  • Patstāvīgais darbs, patstāvīgā darba izvērtēšana.