*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām) (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes, MS Excel pamatzināšanas

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija
Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences, t.sk., zina, prot, spēj):

 • datu kārtošanu, noteiktu datu atlasīšanu, izmantojot datu filtru;
 • formulu auditēšanu, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai;
 • apjomīgas datu tabulas vizuālo attēlošanu, izmantojot rakurstabulas;
 • kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievadi un apstrādei;
 • datu uzskaites faila koplietošanu ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem;
 • tabulu veidošanu un datu formatēšanu;
 • iegūt starprezultātu un rezultātu, veicot datu aprēķinus;
 • papildināt datu tabulas, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem;
 • datu analīzes veikšanu un statistiku;
 • izveidot diagrammas;
 • izveidot datu tabulas sasaisti ar citiem datiem;
 • veidot datu analīzi, izmantojot dažādus MS Excel un Google izklājlapu analīzes un datu vizualizācijas rīkus;
 • Excel VBA programmēšana;
 • Ieskats Power BI.

Kursu kalendārs

Microsoft Excel ir izklājlapu lietojumprogrammatūra, ko izstrādājis Microsoft. Tajā lietotājs var veikt skaitļošanas procedūras, tāpat te ir iekļauti dažādi grafiskie līdzekļi, šķērstabulas un Visual Basic for Applications.

Microsoft pirmo Excel versiju izlaida 1985. gada 30. septembrī Macintosh datoriem, pirmo Windows versiju — 1987. gada novembrī.[2] Excel ir viens no populārākajām izklājlapu programmatūrām, it īpaši kopš 5. versijas izlaišanas 1993. gadā, kad popularitātes ziņā tas pārspēja Lotus 1-2-3 izklājlapu programmatūru.

Excel komerciālā versija ir pieejama gan kā atsevišķs produkts, gan kopā ar citām lietotojumprogrammatūrām Microsoft Office.