*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai (V)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai

Prasības iepriekšējai izglītībai – Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis – Datora lietošanas pamatprasmes; priekšstats par ekonomikas pamatprocesiem

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • zina E-komercijas un E-biznesa pamatjēdzienus un normatīvos aktus E-komercijā
 • izprot WEB lapas nozīmi E-komercijā, mārketinga E-komercijas vidi
 • prot pielietot normatīvos aktus E-komercijā
 • spēj paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, izmantojot interneta un mobilo tehnoloģiju iespējas uzņēmējdarbībā

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai

Apmācību tēmas:

 • E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni
 • Biznesa modeļi un definējums
 • E-komercijas tehniskā infrastruktūra
 • Tirgus tendences
 • Web lapa – e-komercijas izpratnē
 • Tīmekļa vietne, kā E – komercijas platforma
 • CMS sistēmas apskats
 • E-komercijas darījuma apstrādes sistēma
 • Maksājumi un drošība interneta vidē
 • Mārketings
 • Daudzkanālu e-komercija
 • Meklētājsistēmu optimizācija un pārvaldība (SEO)
 • Google maksas reklāmas -Google Ads (SEM)
 • Sociālie mediji, sociālās platformas, sociālie tīkli
 • E-komercija sociālo mēdiju kanālos
 • Auditorijas segmentēšana un targetings
 • E-komercijas datu uzkrāšana un analīze- Google Analytics
 • Normatīvie akti E-komercijā
 • ES tiesību akti un nodokļi e- komercijā
 • GDPR/ VDAR E-komercijas mārketingā un pārdošanā
 • Distances līgumi un patērētāju tiesību aizsardzība e-komercijā
 • Intelektuālais īpašums

Kursu kalendārs

Elektroniskā komercija jeb e-komercija ir preču un pakalpojumu tirdzniecība, izmantojot datortīklus.

Par e-komercijas populārāko nozari tiek uzskatīta tirdzniecība internetā. Interneta e-komercijas priekšrocības slēpjas interneta globālajā izplatībā un pieejamībā, kas uzņēmējiem šo tirdzniecības veidu ļauj attīstīt ģeogrāfiski neierobežotos apmēros. E-komercija ir tirdzniecības nākotne, jo aizvien vairāk klientu vēlas iegādāties preci, nepametot savus mājokļus.

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai

E-komercijas klasifikācija
E-komercijas klasifikācijas pamatā ir e-komercijas procesā iesaistīto subjektu loks.

 • G2G (government to government) sistēmas ataino valdības (un pašvaldības) savstarpējās attiecības, kuru spilgtākais piemērs ir koordinācija un savstarpējo pakalpojumu nodrošināšana.
 • G2B (government to business) ataino valdības un komersantu attiecības, kuru piemērs ir valsts informācijas pieejamības nodrošināšana komersantiem.
 • Ļoti līdzīgs ir G2C (government to customer) sistēmu lietojums, tikai pakalpojumu saņēmējs ir indivīds — gala patērētājs.
 • B2G (business to government) sistēmu spilgtākais piemērs ir valsts (un pašvaldību) pasūtījumu piegādes, piemēram, elektroniskās izsoles.
 • B2B (business to business) ir komerciālās attiecības starp diviem uzņēmumiem, kas savstarpējos darījumos izmanto e-komercijas informācijas sistēmas.
 • B2C (business to customer) sistēmas paredzētas gala patērētājiem, tās ir analogas tradicionālajiem veikaliem, katalogu pasūtījumiem un telemārketingam, tikai tiešsaistē virtuālajā vidē.
 • C2G (customer to government) sistēmas vislabākais piemērs ir nodokļu saistību kārtošana.
 • C2B (customer to business) sistēmās pakalpojumus firmām piegādā to klienti. Piemēram, klientu atsauksmes, konkurentu cenu informācija.
 • C2C (customer to customer) sistēmas nodrošina tiešu preču pārdošanu starp lietotājiem, parasti tās ir izsoļu sistēmas. Parasti tomēr kā starpnieks darbojas kāda firma, kas uztur šo pakalpojumu un saņem par to komisijas maksu vai kādu citu labumu (piemēram, samaksu par reklāmu).

Visvairāk uzmanības nepieciešams veltīt tieši B2B un B2C sistēmām, jo tās veido e-komercijas pamatu. Taču, pēc dažiem ekspertu vērtējumiem, B2B tirgus varētu būt reizes desmit lielāks par B2C tirgu, jo tas galvenokārt ir vairumtirdzniecības tirgus, kas sagādā preces B2C komercijai.