*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Emocionālā inteliģence

Stundu skaits: 8

Pieteikties

Ilgu laiku sabiedrībā pastāvēja uzskats, ka tikai cilvēki ar augstu IQ koeficentu var sasniegt panākumus dzīvē, tagad sabiedrība sāk izprast arī emocionālās inteliģences lielo nozīmi panākumu gūšanā, gan savstarpējās attiecībās, gan veidojot karjeru, gan ikdienā komunicējot ar sev tuvajiem cilvēkiem.

Emocionālā inteliģence ir spēja adekvāti sajust, uztvert, saprast, izpaust, kontrolēt emocijas, ka arī spēja līdzsvarot emocionālo prātu (jūtas) ar loģisko prātu (domāšanu).
Turklāt mūsdienās aizvien pieaugoša stresa apstākļos profesionālajā jomā dažkārt izšķiroša nozīme var būt tieši tādai iezīmei kā spējai kontrolēt un vadīt savas negatīvās emocijas.informāciju un veicināt izpratni par emocionālo inteliģenci un tās ietekmi uz personību.
Ar praktisko vingrinājumu palīdzību dalībnieki tiek aicināti apgūt un praktizēt jaunus veidus kā izpaust emocijas un sadarboties ar apkārt esošo sabiedrību.

Tēmas:

 
·         Kas ir emocionālā inteliģence?
·         Emocionālā inteliģence sabiedrībā
·         Sajūtas, emocijas, jūtas
·         Es savu emociju pavēlnieks
·         Emocionālā izglītotība
·         Pozitīvo emociju nepieciešamība un to vairošana
·         “Emociju izglītošana”
 


Metodoloģija:

Attīstīta spēja apzināties savas emocijas, atpazīt tās, saprast kā rīkoties, lai sasniegtu labāko rezultātu. Spēja kontrolēt savas emocijas, apvaldīt nepacietību, nepadoties garastāvokļa svārstībām. Spēja motivēt sevi darbībai un neatkāpties grūtību priekšā.
 


Ieguvumi un rezultāts:

Iegūts priekšstats par emocionālo inteliģenci, pilnveidojušās klientu apkalpošanā nepieciešamās iemaņas. Veidojusies izpratne par emociju nozīmi savstarpējā komunikācijā.

Iegūta labāka izpratne par klientu, viņa rīcības motīviem, efektīvākajiem komunikācijas instrumentiem.