*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Energoefektivitātes pamati (M)

Stundu skaits: 80

Pieteikties

 

Mērķis:

Izprast energoefektivitātes būtību, enerģijas taupīšanas pasākumus.

 

Tēmas:

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, mērķis, darbības joma Ÿ• Enerģijas taupīšanas mērķi •Ÿ Fondi un finansēšanas mehānismi Ÿ• Energoefektivitātes rīcības plāni •Ÿ Enerģijas ietaupījumu uzskaite. Izmantojamie dati un metodes •Ÿ Enerģijas ietaupījuma pārbaude •Ÿ Ēku energoefektivitātes likumsŸ• Energoefektivitātes prasības Ÿ• Energosertifikācija Ÿ• Energoaudits.

 

Rezultāts:

Izprot kā samazināt enerģijas zudumus un kādi energoefektivitātes pasākumi jāveic.