*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

FINANSĒJUMA PIESAISTES IESPĒJAS

Stundu skaits: 8

Pieteikties

SEMINĀRS (1 diena, 195EUR)

 

startup maz

 

SEMINĀRA MĒRĶIS: 

Iepazīstināt ar informāciju par finansējuma piesaistes iespējām un mehānismiem, t.sk., projektu finanšu plūsma, sastopamie projektu un finansēšanas riski, kā-kur-ko izvēlēties kā atbilstošāko, un būtiskāko par projekta ieviešanu un finansējuma saņemšanas kārtību.

 

TĒMAS

 

I.  Finansējuma piesaistes iespējas:

  • ES struktūrfondu aktuālās un 2014.-2020.g. periodā plānotās programmas, finansējuma sadale, plānotās aktivitātes;
  • Informācijas avoti un iespējas;
  • Risku fondi, Latvijas Garantiju aģentūras, banku u.c. programmu un atbalsta administrētāji. 

 

II. Projekta sagatavošanas, ieviešanas un finansēšanas svarīgākie aspekti:

 

  • Atbilstošākā atbalsta (finansējuma) izvēle konkrētam biznesam;
  • Kam jāpievērš uzmanība projekta pieteikumu sagatavošanā, kā projekti tiek izvērtēti, būtiskākās kļūdas;
  • Aktivitātes ko projektos atbalsta (neatbalsta);
  • Projekta ieviešanas dokumenti, izmaiņu veikšana, pārskatu sagatavošana, riski;
  • Finansējuma saņemšanas kārtība, posmi, ar ko rēķināties, t.sk., gadījumi, kad saņemtās finanses jāatgriež un kā no tā izvairīties.

 

MAKSA: 195EUR (t.sk., profesionāla pasniedzēja lekcijas, kafijas pauzes un pusdienas, noderīga informācija, konsultācijas, un nodokļi). 

 

SEMINĀRA NORISES VIETA UN LAIKS: sk. kursu kalendārā

 

Semināra vadītāja:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ANTA GAILIŠA – sertificēts profesionālis ar starptautisku darba pieredzi.

 

Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā un profesionālais diploms banku ekonomikā. Papildinājusi zināšanas Civil Service College, Lielbritānijā. LBKA (LATVIAN ASSOCIATION OF BUSINESS CONSULTANTS) sertificēts vadības konsultants (Certified Management Consultatnt (CMC)  un sertificēts projektu vadītājs (CCTA PRINCE2 Foundation and Practitioner).

 

SIA „Latte” vadītāja, piedalās projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, sniedz biznesa konsultācijas. Darbojusies vairākos uzņēmumos kā projektu vadītāja – liela pieredze ES struktūrfondu biznesa un sociālo projektu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā.

Līdzautore rokasgrāmatai projektu sagatavošanai un ieviešanai "Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistīšana uzņēmuma attīstībai".

Sadarbības pieredze ar Latvijas izglītības iestādēm mācību kursu un semināru vadīšanā par šādām tēmām: „Projektu vadība (ar un bez priekšzināšanām)”, „Praktiskā projektu vadība”, „Investīciju projekti uzņēmumos”, „ES struktūrfondu finansējuma piesaiste” u.c.

 

Izstrādāto, ieviesto, uzraudzīto finansējuma piesaistes projektu apjomi 500 000 – 8.3 milj. EUR.

 

papildus informācija

www.biznesakursi.dialogs-ab.lv