*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Fizisko personu datu aizsardzības jomas tendences (Sp)

Stundu skaits: 6

Pieteikties

Ministru kabineta noteikumi Nr. 80 „Personas datu aizsardzības speciālistu apmācības kārtība”, cita starpā, nosaka fizisko personu datu aizsardzības speciālistu pienākumu piedalīties profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, lai uzturētu spēkā savu kvalifikāciju. Ievērojot šīs sfēras aktualitāti un nozīmīgumu tiek piedāvāts seminārs „Fizisko personu datu aizsardzības jomas tendences”.

crime-scene-data-security

Mērķis:

Seminārs „Fizisko personu datu aizsardzības jomas tendences” ir veidots ar mērķi iepazīstināt ar aktualitātēm šajā jomā, apskatot jaunākos un būtiskākos atzinumus un globālos procesus personas datu aizsardzības sfērā, analizējot jaunākos un/vai būtiskākos tiesas spriedumus, gan nacionālajā līmenī, gan Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas, uzsvaru liekot uz pēdējās piecgades aktualitātēm. Tāpat semināra laikā tiks apskatītas arī likumdošanas aktualitātes.

 

Mērķauditorija:

Fizisko personu datu aizsardzības speciālisti, fizisko personu datu aizsardzības speciālistu pretendenti, kuri apguvuši sākotnējo datu aizsardzības speciālistu apmācību kursu, jebkura cita persona, kurai ir padziļinātas zināšanas personas datu aizsardzības jautājumos.

Semināra laikā būs iespēja:

  • Uzzināt par likumdošanas aktualitātēm (Eiropas Savienības, Latvijas);
  • Iepazīties ar 29.panta darba grupas atzinuma analīzi;
  • Iepazīties ar nozīmīgāko tiesas spriedumu analīzi;
  • Piedalīties diskusijās;
  • Uzzinātu par ko diskutē personas datu aizsardzības jomas profesionāļi ne tikai Latvijā.

Semināru vada: Agnese Boboviča