*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Franču valoda bez priekšzināšanām (M)

Stundu skaits: 120

Pieteikties

 

 

Réussite dans la formation!

Mērķis:

Programmā paredzēts apgūt franču valodas pamatzināšanas, ietverot galvenās gramatikas tēmas, un prasmes sazināties franču valodā dažādās ikdienas darba situācijās.

 

Tēmas:

ŸVispārlietojamās frāzes Ÿ•Ÿ Ziņas par personu ŸŸ• Ceļošana ŸŸ• Izglītība, profesija ŸŸ• Veselība Ÿ• Laiks Ÿ•ŸMetereoloģiskais laiks ŸŸ• Sadzīves pakalpojumi ŸŸ• Praktiskā gramatika.

 

Rezultāts:

Apgūtas franču valodas pamatzināšanas – skaidri un detalizēti stāstīt par sevi, savu tuvāko apkārtni, sociālo un kultūras vidi, droši izskaidrot un pamatot savu viedokli, runāt par dažādu iespēju priekšrocībām un trūkumiem interešu loku ietvaros, spontāni un raiti izteikt savas domas, piedalīties diskusijās par sevi, savu tuvāko apkārtni, sociālo un kultūras vidi, pamatot savu viedokli.